Disclaimer

TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE VAN BOERENBONDRETAIL B.V. (VERDER: BOERENBOND) EN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE VIA DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR ZIJN  (HIERNA: DE WEBSITE), WORDEN BEHEERST  DOOR DE VOLGENDE DISCLAIMER.

DOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE, GAAT U AKKOORD MET AL DEZE VOORWAARDEN EN MEDEDELINGEN, ZONDER WIJZINGEN VAN UW ZIJDE.

DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE IS DOOR BOERENBOND MET ALLE ZORGVULDIGHEID GEPUBLICEERD. DE GEPRESENTEERDE INFORMATIE WORDT GEACHT BETROUWBAAR TE ZIJN, MAAR KAN IEDER MOMENT GEWIJZIGD WORDEN EN WORDT DEELS AANGEBODEN DOOR DERDEN. BOERENBOND GARANDEERT GEEN  VOLLEDIGHEID OF ACCURAATHEID VAN DE OP DE WEBSITE AANGEBODEN INFORMATIE.

UITGEZONDERD IN HET GEVAL ER SPRAKE IS VAN GROVE ONACHTZAAMHEID OF OPZET VAN DE ZIJDE VAN BOERENBOND, ZAL BOERENBOND NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE DANWEL GEVOLGSCHADE GELEDEN DOOR GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE OF DERDEN.

BOERENBOND SLUIT ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR HANDELINGEN OF NALATEN VAN HAAR WERKNEMERS OF DERDEN INGEHUURD OF GECONTRACTEERD DOOR BOERENBOND. IN GEEN GEVAL ZAL BOERENBOND AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERLIES VAN OPBRENGSTEN OF ENIGE SPECIALE, BIJKOMSTIGE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET GELIMITEERD TOT HET VERLIES VAN GEGEVENS, ONTSTAAN DOOR OF IN RELATIE TOT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

BOERENBOND SLUIT ALLE AANSPRAKELIJKHEID IN IEDERE VORM UIT, VOOR INFORMATIE VAN DERDEN OF ANDERE ZAKEN, WELKE BESCHIKBAAR ZIJN GESTELD OP OF TOEGANKELIJK ZIJN VIA DE WEBSITE.

BOERENBOND ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR VIRUSSEN EN ANDERE PROGRAMMA’S OF BESTANDEN, WELKE VIA DE WEBSITE VAN BOERENBOND OF OP ENIGE ANDERE WIJZE WORDEN ONTVANGEN DOOR DE GEBRUIKER, TENZIJ DE GEBRUIKER AANTOONT DAT BOERENBOND HAAR VERPLICHTINGEN NIET BEHOORLIJK EN ZORGVULDIG HEEFT UITGEVOERD.

IN GEEN GEVAL GARANDEERT BOERENBOND DE ONONDERBROKEN BESCHIKBAARHEID VAN DE TELECOMMUNICATIEVERBINDING, EN INDIEN VAN TOEPASSING, DE ONONDERBROKEN TOEGANG TOT DE WEBSITE OF ANDERE DIENSTVERLENING VIA HET INTERNET OF ANDERE NETWERKEN VAN DERDEN.

BEPAALDE LINKS OP DE WEBSITE LEIDEN NAAR EXTERNE BRONNEN ONDERHOUDEN DOOR DERDE PARTIJEN WAAROVER BOERENBOND GEEN CONTROLE HEEFT. BOERENBOND IS GEEN VERTEGENWOORDIGER EN GEEFT GEEN GARANTIES VOOR DE ACCURAATHEID OF ENIG ANDER ASPECT IN RELATIE TOT DEZE BRONNEN.

INDIEN IETS VAN HET VOORAFGAANDE OM DE EEN OF ANDERE REDEN NIET VOLLEDIG UITVOERBAAR IS, DAN ZAL HET OVERIGE DESONDANKS VOLLEDIG VAN TOEPASSING BLIJVEN.

DEZE DISCLAIMER EN DE WEBSITE WORDEN BEHEERST DOOR HET NEDERLANDS RECHT.

ALLE GESCHILLEN WELKE MOGELIJK ONTSTAAN TUSSEN BOERENBOND EN GEBRUIKERS VAN DEZE WEBSITE, IN RELATIE TOT DEZE WEBSITE, ZULLEN WORDEN BESLECHT DOOR EEN BEVOEGDE RECHTER.

Boerenbond Retail BV

Galvanistraat 100
6716 AE Ede
Postbus  594
6710 BN Ede

Boerenbond Retail BV,   Handelsregister 09165890 Nijmegen

Copyright © 2010 van Boerenbond . Alle rechten voorbehouden. Boerenbond geeft u hierbij toestemming de website te bekijken en eventuele prints te maken, indien dat noodzakelijk is voor het bekijken van de website.

deel dit
  • Twitter
  • Hyves
  • Facebook
  • email